در حال انتقال به بانک ... processing...

اموزش 1

نحوه ویروس یابی در کامپیوتر بوسیله نود32

نحوه ویروس یابی در کامپیوتر بوسیله نود32

ول پنجره آنتی ویروس رو باز کنید بعد از بخش سمت چپ روی گزینه computer scan کلیک کنید شما می توانید یکی از گزینه های زیر را برای اسکن کامپیوتر با آنتی ویروس نود32 انتخاب با آنتی ویروس نود32 انتخاب کنید: