در حال انتقال به بانک ... processing...

دسته3

نحوه ویروس یابی در کامپیوتر بوسیله نود

نحوه ویروس یابی در کامپیوتر بوسیله نود

اول پنجره آنتی ویروس رو باز کنید بعد از بخش سمت چپ روی گزینه computer scan کلیک کنید شما می توانید یکی از گزینه های زیر را برای اسکن کامپیوتر با آنتی ویروس نود32 انتخاب کنید:

smart scan:

دسته‌های بلاگ